loading
logo

Just4CreativityMonika Just

Trener twórczego myślenia

Drodzy nauczyciele, wychowawcy, studenci kierunków związanych z edukacją w każdym jej wymiarze… Zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy Wasza komunikacja z Rodzicami Waszych uczniów jest właściwa?

Bywa tak, że nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego jakie popełniamy błędy i dlaczego nasz dialog rodzicem bywa nieefektywny, męczący, stresujący. Dlaczego komunikacja z Rodzicem kojarzy się z czymś wyjątkowo trudnym?

Na te i inne pytania merytorycznie, dynamicznie i z humorem spróbuję odpowiedzieć w ostatnim już przedwakacyjnym szkoleniu otwartym – na które serdecznie zapraszam! Jestem przekonana, że niezależnie od tego, ile już wiesz na temat komunikacji, bo przecież jakoś się dogadujesz i funkcjonujesz – wyjdziesz ze spotkania z naładowanym akumulatorem, silny, zmotywowany, podbudowany …a nabyte, czy uświadomione umiejętności pozostaną w pamięci na dłuuuuuugo.

CELE SZKOLENIA:

– wzmocnienie wizerunku nauczyciela jako profesjonalisty,

– podzielenie się dobrymi praktykami i pomysłami w jaki sposób prowadzić rozmowy z rodzicami, aby tworzyć przestrzeń do „bycia w dialogu”,

– zwiększenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej,

– odkrywanie i poszerzanie świadomości własnych możliwości i umiejętności komunikacyjnych w procesie podejmowania dialogu z rodzicem,

– poznanie indywidualnego sposobu odczytywania komunikatów,

– pokonywanie barier komunikacyjnych poprzez ćwiczenia w budowaniu i utrzymywaniu granic w relacji z rodzicem.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

– poznanie samego siebie: mowa ciała, osobowość, temperament,

– przezwyciężanie sztywnego i stereotypowego myślenia poprzez pracę opartą na modelu komunikacyjnym Schulza von Thuna,

– rozwinięcie umiejętności diagnozowania sylwetki (typu) rodzica i jakości własnej z nim komunikacji

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA – CZYLI PRAKTYCZNIE O PRAKTYCZNYM:

MODUŁ I

Poznajmy się – Autoprezentacja – jak to jest z tym pierwszym wrażeniem? Komunikacja pozawerbalna – jak to jest z mową ciała?

Komunikacja werbalna – czyli słów kilka o tempie mówienia, sile głosu, tonie i parafrazowaniu.

Rodzic (typy osobowości) – rozpoznawanie oraz sposoby komunikowania się.

MODUŁ II

Podstawa dobrych kontaktów nauczyciela z rodzicami.

Zasady formułowania asertywnej krytyki.

Radzenie sobie ze stresem.

Informacje dodatkowe:

czas trwania szkolenia: 17.00 – 20.00 (3 godz.)

miejsce: Fundacja KOLOROWO,

Łódź, ul. Narutowicza 40

termin: 30 maj 2019r (czwartek)

termin przyjmowania zgłoszeń: 27 maja (poniedziałek)

Ilość miejsc: 12 osób możliwość wystawienia faktury zaświadczenie uczestnictwa materiały słodki poczęstunek

Organizatorzy:

Just4Creativity Monika Just – trener twórczego myślenia Just4Creativity

Prowadząca: Monika Just Monika Just – dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog dziecięcy, nauczyciel akademicki, trener, edukator, licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Prowadzi warsztaty i szkolenia w świecie edukacji i biznesu rozwijając kompetencje kluczowe – wspierające rozwój osobisty – dzieci, młodzieży i dorosłych – niezbędne w drodze do osiągnięcia sukcesu w życiu osobistym i zawodowym.

Współpracuje z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Łódzkim i Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi realizując zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, umiejętności społecznych, twórczego rozwiązywania problemów oraz metod aktywizujących myślenie na studiach podyplomowych, licencjackich i magisterskich.

Zapisy: Monika Just tel: 603 88 22 84;

e-mail: monika.just@just4creativity.pl

Koszt uczestnictwa: 160, 00 zł/os.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w szkoleniu wg następujących zasad:

a/ warunkiem wpisania na listę uczestników, jest zgłoszenie udziału drogą mailową lub elektroniczną oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50% wartości szkolenia w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia udziału. Pozostałą kwotę, proszę o wpłacenie najpóźniej – 5 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatu.

b/ Płatność przelewem na konto: 69 1140 2004 0000 3102 7712 5356 z tytułem „Komunikacja z rodzicami w pracy nauczyciela – Imię i nazwisko

c/ W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu (proszę o poinformowanie), nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia, nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.

d/ W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż termin w/w lub w przypadku nie przybycia na warsztat bez wcześniejszego poinformowania o rezygnacji, uczestnikowi nie przysługuje zwrot zaliczki. Istnieje możliwość zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej lub grupy zorganizowanej z dojazdem do placówki.

Serdecznie zapraszam

Monika Just