loading
logo

Just4CreativityMonika Just

Trener twórczego myślenia

CELE SZKOLENIA: 
• wzmocnienie wizerunku nauczyciela jako profesjonalisty,
• podzielenie się dobrymi praktykami i pomysłami w jaki sposób prowadzić rozmowy z rodzicami, aby tworzyć przestrzeń do „bycia w dialogu”,
• zwiększenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej,
• odkrywanie i poszerzanie świadomości własnych możliwości i umiejętności komunikacyjnych w procesie podejmowania dialogu z rodzicem,
• poznanie indywidualnego sposobu odczytywania komunikatów,
• pokonywanie barier komunikacyjnych poprzez ćwiczenia w budowaniu i utrzymywaniu granic w relacji z rodzicem.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• poznanie samego siebie: mowa ciała, osobowość, temperament,
• przezwyciężanie sztywnego i stereotypowego myślenia poprzez pracę opartą na modelu komunikacyjnym Schulza von Thuna,
• rozwinięcie umiejętności diagnozowania sylwetki (typu) rodzica i jakości własnej z nim komunikacji

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA – CZYLI PRAKTYCZNIE O PRAKTYCZNYM:
MODUŁ I
Poznajmy się – Autoprezentacja – jak to jest z tym pierwszym wrażeniem?
Komunikacja pozawerbalna – jak to jest z mową ciała?
Komunikacja werbalna – czyli słów kilka o tempie mówienia, sile głosu, tonie i parafrazowaniu.
Rodzic (typy osobowości) – rozpoznawanie oraz sposoby komunikowania się.
MODUŁ II
Podstawa dobrych kontaktów nauczyciela z rodzicami.
Zasady formułowania asertywnej krytyki.
Radzenie sobie ze stresem.

Informacje dodatkowe:
czas trwania szkolenia: 17.00 – 20.00 (3 godz.)
miejsce: Edukacja Waldemar Lewkowicz, 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 40/4a
termin: 6 wrzesień 2019r (piątek)
termin przyjmowania zgłoszeń: 4 wrzesień (środa)
Ilość miejsc: 12 osób
możliwość wystawienia faktury
zaświadczenie uczestnictwa
materiały
słodki poczęstunek

Organizatorzy: Just4Creativity Monika Just – trener twórczego myślenia Just4Creativity
Prowadząca: Monika Just
Monika Just – dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog dziecięcy, nauczyciel akademicki, trener, edukator, licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Prowadzi warsztaty i szkolenia w świecie edukacji i biznesu rozwijając kompetencje kluczowe – wspierające rozwój osobisty – dzieci, młodzieży i dorosłych – niezbędne w drodze do osiągnięcia sukcesu w życiu osobistym i zawodowym.
Współpracuje z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Łódzkim i Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi realizując zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, umiejętności społecznych, twórczego rozwiązywania problemów oraz metod aktywizujących myślenie na studiach podyplomowych, licencjackich i magisterskich.

Zapisy: Monika Just
tel: 603 88 22 84;
e-mail: monika.just@just4creativity.pl

Koszt uczestnictwa: 160, 00 zł/os.
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w szkoleniu wg następujących zasad:
a/ warunkiem wpisania na listę uczestników, jest zgłoszenie udziału drogą mailową lub elektroniczną oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50% wartości szkolenia w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia udziału. Pozostałą kwotę, proszę o wpłacenie najpóźniej – 3 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatu.
b/ Płatność przelewem na konto:
69 1140 2004 0000 3102 7712 5356 z tytułem „Komunikacja z rodzicami w pracy nauczyciela – Imię i nazwisko
c/ W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu (proszę o poinformowanie), nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia, nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
d/ W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż termin w/w lub w przypadku nie przybycia na warsztat bez wcześniejszego poinformowania o rezygnacji, uczestnikowi nie przysługuje zwrot zaliczki.

Istnieje możliwość zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej lub grupy zorganizowanej z dojazdem do placówki.

Serdecznie zapraszam po dużą dawkę wiedzy,

Monika Just