loading
logo

Just4CreativityMonika Just

Trener twórczego myślenia

Lekcje twórczości. Warsztaty dla nauczycieli.   

Zapraszam serdecznie na  autorski warsztat inspirowany wznowieniem książki „Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości”, której jestem współautorką.
To spotkanie dedykowane nauczycielom pracującym z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wychowawcom różnych placówek opiekuńczo – wychowawczych, studentom pedagogicznych oraz rodzicom zainteresowanym stymulowaniem myślenia twórczego dziecka.

W trakcie warsztatu zostaną skrótowo zaprezentowane i przybliżone zasady oraz teoretyczne podstawy ćwiczeń i zadań, niezbędne do efektywnego oraz świadomego osiągania celów i założeń psychodydaktyki kreatywności.

W trakcie warsztatu doświadczysz ćwiczeń twórczego rozwiązywania problemów wymagających:

a/ podstawowych umiejętności myślenia dywergencyjnego
b/ dokonywania odległych skojarzeń
c/ myślenia pytajnego
d/ myślenia kombinatorycznego
e/ umiejętności transformowania pojęć, pomysłów i obiektów

Stopień trudności prezentowanych ćwiczeń pozwala indywidualizować ich wykorzystanie w zależności od doświadczeń i zdolności dzieci i uczniów, na wcześniejszych lub późniejszych etapach edukacji w zależności od ich potrzeb i możliwości.

KOSZTY i ZAPISY:
Koszt to 150, 00 zł od osoby
605 448 078
manuszczyk@gmail.com

ZGŁOSZENIE:
 Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w warsztacie, wg następujących zasad:
✔warunkiem wpisania na listę uczestników, jest wpłacenie zaliczki w wysokości 40% wartości szkolenia w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia udziału. Pozostałą kwotę wpłacamy najpóźniej – 7 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatu.
✔ W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie (POINFORMUJ ORGANIZATORA), nie później niż 7 dni przed terminem warsztatu, nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
✔ W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie w terminie późniejszym niż termin w/w lub w przypadku nieprzybycia na warsztat bez wcześniejszego poinformowania o rezygnacji, uczestnikowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
✔Konto do wpłat: 12 1140 2004 0000 3802 6869 2956

Informacje dodatkowe:
a/ ilość miejsc: 12 osób
b/ w tytule przelewu proszę wpisać: Metoda i Wyobraźnia
c/ możliwość wystawienia faktury
d/ zaświadczenie uczestnictwa akredytowanego NODN Szkoła Pamięci Sensos
e/ słodki poczęstunek