loading
logo

Just4CreativityMonika Just

Trener twórczego myślenia

Oferta szkoleniowa

Moje szkolenia to refleksyjny rozwój i postawa – zawsze spersonalizowane i adekwatne do potrzeb Klienta.

Nie jest to zbiór złotych rad, recept, patentów i ścieżek na skróty. To połączenie refleksji, uważności i nieustannego treningu wyobraźni, twórczego myślenia i działania. Proponuję warsztaty i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, poznawczych i społecznych. Grono odbiorców proponowanych szkoleń to: kadra kierownicza wszystkich  szczebli zarządzania, pracownicy działów badań i rozwoju, rady pedagogiczne, rodzice, studenci oraz dzieci i  młodzież.

Kreatywność i myślenie twórcze

  • metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów
  • trening twórczego myślenia
  • trening twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technik heurystycznych
  • sesje pomysłowości
  • trening wyobraźni i twórczego myślenia z analogią i metaforą w tle
Warsztaty i szkolenia doskonalące i wspierające rozwój osobisty

  • myślenie kreatywne
  • metodologia pracy kreatywnej
  • efektywna komunikacja interpersonalna
  • zarządzanie czasem w procesie uczenia się
  • skupianie uwagi
Praca z uczniem w zakresie rozwoju osobistego i kształtowania kompetencji społecznych

  • metody aktywizujące myślenie i działanie
  • twórcze metody pracy
  • organizacja nauki
  • techniki zarządzania sobą w czasie
  • techniki zapamiętywania
  • techniki efektywnego uczenia się
Design Thinking

  • warsztat kreatywności i innowacyjności metodą Design Thinking
  • projektowanie innowacji drogą do sukcesu zawodowego, biznesowego lub/i edukacyjnego
  • idea a twórcze rozwiązywanie problemów
Myślenie wizualne

  • myślenie wizualne w pracy trenera/nauczyciela
  • myślenie wizualne w edukacji i biznesie
  • myślenie wizualne i techniki zapamiętywania
Aspekty organizacyjne szkolenia

Miejsce: dogodne dla Klienta: firma, biuro, sala szkoleniowa, placówka oświatowa.
Czas trwania: w zależności od tematyki szkolenia i potrzeb zamawiającego/ do ustalenia.
Cena: ustalana indywidualnie, w zależności od czasu trwania szkolenia, liczby uczestników i miejsca.