Czy, założywszy, że błąd jest naturalną i nieodłączną częścią ludzkiego życia, możemy mówić o błędach popełnianych przez dzieci w kontekście rozwoju osobistego, budowania kompetencji i więzi społecznych? Raczej nie. Teoria samostanowienia w wychowaniu, nazywana również teorią determinacji, jako fundamentalne podejście w pedagogice podkreśla znaczenie rozwoju autonomii i samodzielności u dzieci. Zakłada, że proces rozwoju dziecka jest najefektywniejszy, gdy ma ono możliwość podejmowania własnych decyzji, wyznaczania celów oraz uczestniczenia w procesie uczenia się. W rozwój autonomii i samodzielności u dzieci wpisane jest również popełnianie błędów, dzięki którym dziecko ma szansę stać się odpowiedzialne, samodzielne i niezależne w przyszłości.

Zapoznaj się z całym artykułem: https://www.edu-akcja.pl/publikacje/artykuly/dzieci-przedszkolne/blad-jako-klucz-do-rozwoju-dziecka/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0zq1tpvZovird0vdNVZv8laUk0XS2DKu5tplrN0ykyrDfkrr8A9wsPsLo_aem_AYnacJyeTat05Gk19Jf9RTXqW-Age79aWFLbvxuLsj_xoxYQuL-tzfb5ZHh2qHa0ncMwYeLmodflcDoOOER6i4Sv