szkoleniaOferta

dla nauczycieli i rad pedagogicznych

Prowadzę szkolenia dla nauczycieli z zakresu rozwoju osobistego, doskonalenia i wspierania kompetencji miękkich, kreatywności, metod i technik twórczego rozwiązywania problemów w nurcie psychodydaktyki twórczości i neurodydaktyki.

Jako pedagog dziecięcy, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukator i wykładowca; trener twórczego myślenia i rozwijania zdolności poznawczych, chętnie łączę teorię z praktyką. Wachlarz doświadczeń nieustannie rozszerzam jako recenzentka, autorka i współautorka podręczników i pakietów edukacyjnych, w tym programów multimedialnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz programów i podręczników adresowanych do nauczycieli chcących rozwijać w edukacji idee psychodydaktyki twórczości.

dla firm

Trener myślenia twórczego to stosunkowo nowy zawód. Moja praca zawodowa związana ze światem biznesu koncentruje się wokół dwóch osi. Jedną z nich jest prowadzenie szkoleń z zakresu rozwijania potencjału twórczego i kreatywności indywidualnej i zespołowej, druga to life coaching.

Jestem więc trenerem twórczego myślenia i coachem.

Rozwijając umiejętności i kompetencje miękkie, odnoszę się do warsztatu pracy osób biorących udział w szkoleniu, ich doświadczeń i refleksji. Pracując na zasobach własnych Klienta ukazuję praktyczne zastosowanie wiedzy w konkretnych sytuacjach życiowych i zawodowych, w życiu, w firmach i w określonych branżach.

Proponowany wachlarz szkoleń jest różnorodny, a każde z nich szyte na miarę, dostosowane do potrzeb Klienta.

Nieustannie poszukuję nowych metod, technik i narzędzi, by mieć poczucie, że ofiarowuję coś wartościowego.

dla dzieci i młodzieży

Praca z dziećmi i młodzieżą zwłaszcza w formie warsztatowej wymaga ogromu cierpliwości, odpowiedzialności i uważności, by móc potrafić pomóc w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów. To grupa wymagająca od trenera kreatywności, taktu, otwartości, wyjątkowości i podmiotowości w traktowaniu uczniów, umiejętności motywowania do pracy, doceniania a nie oceniania. To odbiorcy oczekujący od trenera umiejętności słuchania i często zdolności tłumaczenia trudnych rzeczy i tematów w zabawny i przystępny sposób.

Oferuję warsztaty psychoedukacyjne, które obejmują takie obszary rozwoju osobistego jak skuteczne uczenie się, uważność, motywacja wewnętrzna i postawa twórcza.

dla klientów indywidualnych

Kiedy odczuwasz potrzebę pracy nad sobą lub kiedy w życiu robi się trudno, kiedy zaczynasz doświadczać potrzeby zmiany, być może nie potrafisz jej nazwać, ale jesteś jej świadomy, kiedy zaczynasz myśleć „Chcę coś z tym zrobić!”, zapraszam Cię do indywidualnych spotkań w ramach konsultacji pedagogicznych, coachingu rodzicielskiego, life coachingu skoncentrowanego na osiąganiu celów osobistych.

Zadbaj o siebie, o swój spokój, o swoje szczęście, o swoje wartości, wizję życia, plany, postawy, relacje z partnerem, dzieckiem, własnym rodzicem i sobą samym w imię wolności i autonomiczności.

Umów się ze mną na spotkanie online lub w Łodzi przy kawie (jak chcesz), przygotuję propozycje wspólnych działań krok po kroku, byś mógł cieszyć się rodzicielstwem, pracą, spełnionym życiem, byś poczuł się szczęśliwy i świadomy własnego potencjału i mocy, które są w Tobie.

Zróbmy coś razem....

Zebrane przeze mnie doświadczenia zawodowe pozwalają mi stwierdzić, że możemy razem zrobić wiele inspirujących rzeczy.

Jestem otwarta na współpracę, wszelkie działania mające na uwadze rozwój człowieka.

Niezależnie od tego czy chcesz abym poprowadziła jakieś szkolenie, warsztaty, przygotowała wykład, opracowała notatkę wizualną, wzięła udział w realizowanym przez Ciebie projekcie, podjęła jakiegoś nowego wyzwania tematycznego lub wsparła w jakikolwiek inny sposób, skontaktuj się ze mną. Możliwości jest wiele.

Bądźmy w kontakcie.