DoświadczenieKompetencje

Szkolenia dla oświaty

Problematyka moich szkoleń adresowanych do nauczycieli i rad pedagogicznych podąża za potrzebami nowoczesnej oświaty i edukacji. Jako wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego (kiedyś), obecnie AHE w Łodzi, trener Niepublicznych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i partner merytoryczny Wyd. WSiP oraz ekspert platformy edukacyjnej EduAkacja, nieustannie się rozwijam, aby odpowiedzieć na Państwa potrzeby dostarczając inspiracji oraz merytorycznych i trafnych rozwiązań.

Samorealizacja i rozwój osobisty

W obszar moich szczególnych zainteresowań wpisuje się projektowanie sesji warsztatowych, konsultacji pedagogicznych oraz coachingu z wykorzystaniem analogii i metafor. To właśnie myślenie metaforyczne i indukcyjne stały się obszarem badań i tematem mojej pracy doktorskiej.
Podczas spotkań wykorzystuję moc myślenia wizualnego, dotykam analogii i metafor wpisanych w proces dochodzenia do rozwiązania problemów. Określając pozytywny i realny cel do osiągnięcia wzmacniam Klienta i wspieram go w samodzielnym dokonywaniu założonych zmian. Za pomocą pytań odkrywam kreatywność i drzemiący w każdym z nas potencjał, rozwijam postawę twórczą i umiejętność podejmowania decyzji. Dzięki odpowiednio dobranym technikom i działaniom przybliżam Klienta do rozwiązywania problemów z pozoru trudnych lub niemożliwych „do ogarnięcia”. Przez to osiąga zamierzone cele staje się odważny, odpowiedzialny i szczęśliwy.

Podręczniki

Współtworzę i recenzuję podręczniki, publikacje i pomoce dydaktyczne. Jestem autorką i współautorką książek, materiałów edukacyjnych oraz publikacji naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania. Jestem:

  • współautorką i ilustratorką książki „Design Thinking dla edukatorów” (2021), Wyd. UŁ, której intencją jest inspirowanie do wprowadzania metod, sposobów i takiego stylu pracy z uczniami/studentami/uczestnikami szkoleń, które wyzwalają kreatywność własną i zespołową, są wsparciem w procesie adaptacji do zmian.
  • współautorką serii książek metodycznych z propozycjami lekcji kreatywności w nauczaniu wczesnoszkolnym „Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości w 1,2,3 cz.1-3 (2019), Wyd. Difin.
  • autorką książek „Potrafię więcej” , kl. 1 (2020), kl. 2 (2021), Wyd. WSiP wyjątkowych publikacji dla pierwszo- i drugo-klasistów rozwijających logiczne i twórcze myślenie.
  • współautorką materiałów edukacyjnych „Paka szkolnego bystrzaka”. Edukacja wczesnoszkolna, klasa 3 (2021), Wyd. WSiP.
    współautorką pakietów edukacyjnych Wesoła Szkoła, Wyd. WSiP.
    autorką tablic interaktywnych dla edukacji wczesnoszkolnych Wyd. WSiP.
  • autorką materiałów edukacyjnych dla firmy Henkel Polska Jestem Globik Wyd. AUDE nagrodzonych podczas dziewiątej edycji gali Power of Kontent Marketing Adwards za dydaktyczny aspekt, zaszczepiający najmłodszym szacunek do ekologii w przyjazny i humorystyczny sposób.
  • współautorką programu  nauczania i przewodników z propozycjami lekcji i zajęć kreatywności w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Twórcze rozwiązywanie problemów (TRP) w praktyce – Edukacja twórcza w klasie 1,2,3” cz.1-3 , Wyd. ATN oraz „Twórcze rozwiązywanie problemów (TRP) w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu” , Wyd. ATN.

Artykuły

Jestem autorką ponad 80-ciu publikacji  naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania, w tym Newsweek PSCHOLOGIA, Newsweek PSCHOLOGIA Dziecka, Newsweek PSCHOLOGIA Nastolatka, Życie Szkoły i  Meritum. Cieszy mnie stała współpraca z  pierwszym i jedynym na rynku polskim czasopismem psychologicznym dla dzieci „Małe Charaktery” (Wyd. redakcja miesięcznika „Charaktery”).

Szkolenia dla firm

Jestem realizatorką treningów kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, myślenia projektowego (Design Thinking) i myślenia wizualnego (Visual Thinking) dla sektora administracji publicznej i biznesu w ramach projektów firmowych, lokalnych, ogólnopolskich od blisko 15 lat. Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, twórczego rozwiązywania problemów oraz technik heurystycznych i metod pobudzających wyobraźnię i aktywizujących myślenie.
Współpracowałam z takimi instytucjami firmami jak: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, AUDE Custom Publishing, Sivantos Sp. z o.o, ALPLA, ID Logistics, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Teatr PINOKIO, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i inne.
Współtworzę społeczność Klientocentryczni jako specjalista i ekspert w zakresie projektowania produktów, usług i doświadczeń skoncentrowanych na potrzebach użytkowników, głównie w obszarach edukacji. Do pracy z Klientem wykorzystuję metodologię Design Thinking.
Wierzę w siłę myślenia lateralnego i dyferencyjnego, które torują drogę do zmian perspektywy postrzegania świata i dostrzegania nowych rozwiązań.

Projekty

Pracuję w ramach projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Jestem współtwórczynią programu i opracowań metodycznych projektu: Twórcze Rozwiązywanie Problemów (TRP) w praktyce wpisanego w strategię edukacyjną rozwoju miasta Wrocław 2014-18r – Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016. Jako ekspert współpracowałam z Fundacją SPIN w ramach projektu międzynarodowego „Tutoring Rodzicielski w oparciu o metodę Reggio Emilia Approach” i z Fundacją MIR w obszarze „Opracowania i wdrażania produktów dotyczących metody mnindfulness wspierających proces godzenia życia zawodowego i prywatnego w oparciu o pedagogikę Marii Montessori skierowanych do osób sprawujących opiekę nad dziećmi od lat 3-ech. Sprawowałam również funkcje eksperckie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination, imprezie będącej corocznym podsumowaniem światowego programu dla dzieci i młodzieży zorientowanego na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku.

Doświadczenia projektowe zbieram przez niemalże całe życie zawodowe począwszy od współpracy z Uniwersytetem Łódzkim w ramach projektu „Poznać-Zrozumieć – Doświadczyć” adresowanego do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, poprzez ponad 15-letnią obecność trenerską w projekcie MSCDN Płock „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”, projekty Fundacji KOLOROWO i Teatru PINOKIO w Łodzi, po współtworzenie i sprawowanie roli opiekuna merytorycznego programu „EMOCje w twórczości” realizowanego przez MSCDN w Płocku, Warszawie i Ciechanowie.

moja pasjaDlaczego szkolę:

współpracaWspółpraca