Niedawno prowadziłam szkolenie w ramach warsztatów Akademia Liderów i Liderek w edukacji, tym razem będę miała przyjemność udzielić wywiadu na temat współczesnego rozumienia design thinking w edukacji, wykorzystania tej metody w różnych kontekstach i obszarach, w tym w trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych.
Konieczna rejestracja: https://lnkd.in/dq_WBzSG

W imieniu własnym oraz Organizatorów wydarzenia zapraszam!

Monika Just