Z dużą radością i satysfakcją informuję , że publikacja „Design Thinking dla edukatorów” Wyd. UŁ, którego jestem współautorką, otrzymała Nagrodę Rektora UŁ za najlepszy podręcznik akademicki w 2021 roku.

To pierwsze opracowanie na rynku polskim adresowane m.in. do wykładowców wyższych uczelni, nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia, szkoleniowców prowadzącym zajęcia metodą design thinking, jak i studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego i do funkcjonowania w świecie biznesu.