Pragnę poinformować, że wraz z nowym rokiem 2022 objęłam funkcję członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, rozpoczynając tym samym trzecią kadencję bytności w środowisku, którego misją jest wspieranieinspirowanie w działaniach na rzecz kształtowania jednej z najważniejszym kompetencji jaką jest KREATYWNOŚĆ.
Obejmując to stanowisko zapraszam Państwa do współpracy i wszelkiej aktywności w obszar podejmowanych działań przez stowarzyszenie. Mam nadzieję, że funkcja członka zarządu będzie wdzięczną i motywującą funkcją. Ufam, że wzmocni mnie w moich kompetencjach, aby podejmowane działania zarówno w przestrzeni PSK, jak i mojej własnej zawodowej i osobistej, przyczyniały się do szybkiego rozwoju.