Związek pamięci z koncentracją uwagi w rozwoju poznawczym i procesie uczenia się jest racjonalny i kompatybilny. Obydwa elementy stanowią podstawę do zapoznania się z wiedzą i pozyskania nowych umiejętności. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, to właśnie pamięć jest kluczowym elementem efektywnego uczenia się i poznawania otaczającego świata, a towarzysząca jej koncentracja uwagi tajną bronią młodego człowieka pozwalającą na wyodrębnienie najistotniejszych informacji w procesie gromadzenia i selekcjonowania wiedzy o świecie.

Zapraszam do zapoznania się z tekstem całego artykułu: https://www.edu-akcja.pl/publikacje/artykuly/dzieci-przedszkolne/pamiec-i-koncentracja-uwagi/

Monik Just